XII LO

Uwaga! Kandydaci do Liceum spoza Bydgoszczy


Uczniowie spoza Bydgoszczy, aplikujący do Klasy Mundurowej o profilu policyjnym, będą mogli znaleźć zakwaterowanie w bursie im. Małgorzaty Szułczyńskiej. Dogodny dojazd z bursy do szkoły i z powrotem: jednym autobusem (linii nr 71). Opłaty:

40 zł. na miesiąc - zakwaterowanie
11 zł. - wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad i kolacja)

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do klasy policyjnej i będą chcieli skorzystać z oferty bursy, proszeni są o wypełnienie i wydrukowanie podania przyjęcia do bursy i dostarczenia go do 10 lipca 2014 roku do sekretariatu bursy lub pokoju wychowawców (pokój nr 114), na ul. Bartosza Głowackiego 37:

[ wersja WORD | wersja PDF ]

W bursie przez cała dobę uczniami opiekują się wychowawcy i kadra pedagogiczna. Kadra pedagogiczna bursy posiada wysokie kwalifikacje - jest doświadczona, ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby uczniów, uwzględniając ich możliwości psychorozwojowe. Dewizę kadry stanowi postawa otwartości, zrozumienia i empatii wobec wychowanków. Wychowawcy to osoby życzliwe, okazujące ogromne zainteresowanie problemami młodzieży, będące partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Na bieżąco udzielają wsparcia oraz starają się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka - zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalno-moralnej, jak i fizycznej. Dzięki ich pracy opiekuńczo-wychowawczej, młodzież ma poczucie bezpieczeństwa, jest zintegrowana, a stworzone warunki i atmosfera - przypominają im dom rodzinny.

W bursie dostępne są liczne pracownie, m.in komputerowa, socjoterapeutyczna, kulinarna, a także świetlica z salą telewizyjną.

Monday the 21st. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins