zajęcia 2019

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć pozalekcyjnych klasa Dzień tygodnia i czas trwania zajęć
Elżbieta Białodrzewska Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 1b Piątek 12:45-13:30
Katarzyna Orcholska Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 2a

Środa 12:45-13:30

według potrzeb

Urszula Jadzińska Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 3a

Wtorek 8:00-8:45

według potrzeb

Urszula Jadzińska

Opieka basenowa 3a,3b Poniedziałek 14:35-15:25
Renata Myślińska Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 1a

Piątek 11:40-12:25

według potrzeb

Mariola Wolnik Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 2b

Piątek 9:50-10:30

według potrzeb

Joanna Badyniak Doraźne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 3b

Wtorek 12:45-13:30

Według potrzeb

Joanna Badyniak

Opieka basenowa 3a,3b Poniedziałek 14:35-15:25

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 4-8 Szkoły podstawowej
Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć pozalekcyjnych klasa Dzień tygodnia i czas trwania zajęć
Lidia Kliniewska Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne i logiczne 5b,6d Przed konkursami
Marzena Wachowska Konsultacje polonistyczne kl. 4-8 wg potrzeb uczniów
Jacek Kurowski Konsultacje z Wos-u
Violeta Kozłowska

Zajęcia dodatkowe z historii i wos-u dla uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych

5d,6a,6d,7,8 wg potrzeb uczniów
Violeta Kozłowska

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

zainteresowanych poszerzaniem

wiedzy z historii i Wos’u – przygotowanie do konkursu

5d,6a,6d,7,8 Terminy ustalane indywidualne
Krzysztof Kultys Piłka nożna dla klas 4-5 SP 4,5 SP Środa 14.30-16.00
Krzysztof Kultys Pinka nożna dla klas 6-7 SP 6-7SP

Poniedziałek 14.30-

15.30

Środa 14.30-15.30

Anna Wiśniewska ”Z ortografią na Ty” zajęcia dladysortografików klasy 5c 5c/ 7 uczniów Wtorek 8.00 – 8.45

Małgorzata Wełnińska-

Ginther

SCHOLA dziecięca 2-6 SP

Środa 17.00-18.00

(salka w KOŚCIELE)

+co druga niedziela

11.00- 13.00

Katarzyna Iwańska Konsultacje z matematyki 5c,6b,7a,7b W zależności od potrzeb uczniów

Katarzyna Iwańska Konsultacje z chemii 7b, 8b W zależności od potrzeb uczniów
Marcin Garbulski Kółko fotograficzne

7-8SP

1-3 LO

wtorek 15:30-16:15
Agnieszka Wiśniewska Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne uczniów 5, 7, 8 SP, ILO Indywidualny termin
Zajęcia wspierające uczniów z problemami z języka polskiego 5, 7, 8 SP, ILO W zależności od potrzeb uczniów

Marta Kowalczyk-

Wojtkowiak

1.zajęcia umuzykalniające 5d,7b,6b

środa

8.00-9.40

2.zajęcia umuzykalniające oraz oprawa muzyczna uroczystości szkolnych 6a

czwartek

8.00-8.45

13.45-14.30

Maciej Kosmala 40 Bydgoska Drużyna Harcerska„Synowie i Córki Wiatru” – uczenie przez działanie. 4-8SP ŚRODA 16:00-17:30

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III LO

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć pozalekcyjnych klasa Dzień tygodnia i czas trwania zajęć
Jacek Kurowski Konsultacje z historii/wos

Zainteresowani

uczniowie

Czwartek 16:20
Jacek Kurowski Fakultety z WOS III LO Wtorek 15.25
Beata Szot

Przygotowanie do matury rozszerzonej

z języka angielskiego

III LO

Piątek

12:30-13:15

sala 20

(co tydzień)

Jarosław Szczepaniak Piłka Siatkowa I,II,III LO

Wtorek

15:20 – 17:00

Jarosław Szczepaniak Piłka Ręczna I,II,III LO

Czwartek

16:10 – 17:30

Lidia Kliniewska Konsultacje z matematyki. I, II, III LO Wtorek 15:30
Anna Butowska Fakultet z geografii dla maturzystów III LO Piątek godz. 7.10-8.00

Wednesday the 3rd. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins