ZS NR 24 W BYDGOSZCZY SZKOŁĄ OTWARTĄ I TOLERANCYJNĄ

 

10 czerwca na stadionie Zawiszy odbyła się gala finałowa kończąca II edycję projektu Szkoła
Otwarta i Tolerancyjna. Podczas spotkania zaprezentowano film podsumowujący wszystkie zrealizowane akcje, a także przedstawiono plany na przyszły rok szkolny.
Wszystkie zgłoszone do projektu placówki oświatowe otrzymały od organizatorów specjalne certyfikaty – wśród nich znalazła się oczywiście nasza szkoła.
W trakcie uroczystości zostały również wręczone nagrody w konkursie „Mapa Tolerancji 4. Symbole Wolności”.
Z radością informujemy, że nasi uczniowie - Filip i Fabian Łaszcz - zajęli w tym konkursie I miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy angażując się
w tegoroczne akcje, walczyli ze stereotypami oraz otwierali swoje serca i umysły
na problemy współczesnego świata.

 

 

 

Monday the 6th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins